منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قزوین | معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قزوین

منوچهر حبیبی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قزوین